Cennik projektów domów drewnianych z bali

 • Zajmujemy się projektowaniem i budową domów z drewna
 • Podejmujemy się renowacji domów z drewna
 • Specjalistyczne biuro projektowe
 • Wykonujemy projekty zagospodarowania przestrzennego
 • Pomagamy wykonać niezbędną dokumentację

Poniżej załączamy cennik projektów indywidualnych. Nie obejmuje on wszelkich zagadnień dotyczących naszej działalności, ale daje pojęcie o kosztach które Państwo u nas poniesiecie.

Projekty budynków

Zajmujemy się projektowaniem budynków, a w szczególności domów drewnianych z bali. Za podstawę do obliczenia ceny przyjmujemy metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

 • projekt indywidualny : od 100  do 200 zł/m² + VAT

W tej cenie oferujemy:

 • projekty indywidualne wielobranżowe, to znaczy zawierające oprócz projektu architektonicznego, projekt konstrukcyjny, wodociągowy, kanalizacyjny, centralnego ogrzewania, elektryczny, teletechniczny, odgromowy. Cena obejmuje także koszty wizyty na działce, rekonesans w okolicy budowy w celu rozpoznania lokalnych tradycji budowlanych oraz spotkania z Inwestorem. Więcej na temat projektu indywidualnego oraz przykładowe projekty indywidualne można zobaczyć tutaj Projekty Indywidualne domów z bali
 • koszty projektów modelowych są podane przy każdym projekcie z osobna tutaj: Projekty modelowe domów z bali
 • koszt projektów remontów i modernizacji ustalamy każdorazowo stosownie do zakresu prac, konieczności uzyskania pozwolenia na budowę oraz zależnie od tego, czy obiekt jest w Rejestrze Zabytków, czy też nie
 • koszt inwentaryzacji ustalamy indywidualnie, stosownie do celów dla jakich jest ona wykonywana

Wszystkie projekty np. domów drewnianych realizujemy w oparciu o specyfikę lokalnej architektury i dopasowujemy je do otoczenia. Zależy nam, żeby nasze domy z bali były nie tylko wygodne, ale również, żeby upiększały polski krajobraz.

Projekty indywidualne
100 – 200 zł za m²
powierzchni całkowitej *

Projekt Zagospodarowania Terenu

Następnym niezbędnym elementem jest projekt zagospodarowania terenu. Projekt ten należy wykonać zarówno do projektu Indywidualnego jak i projektu modelowego. Cena takiego projektu zaczyna się od 3000 zł netto i jest uzależniona od wielkości i lokalizacji działki oraz od ilości elementów, które będą w skład tego projektu wchodziły. Cena projektu zawiera: wizję lokalną na terenie przyszłej inwestycji, rozpoznanie sytuacji prawnej (rodzaj sąsiedztwa, rodzaje użytków, zapoznanie się z dokumentami, które Klient dostarczył), narysowanie projektu zagospodarowania działki zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, wiedzą architektoniczną, a także sugestiami Inwestora. Projekt zagospodarowania działki obejmuje: usytuowanie budynków, projekt dróg dojazdowych i placów, projekt przyłącza wodociągowego, projekt przyłącza kanalizacyjnego, lokalizację przyłącza energetycznego, schematyczne ukształtowanie terenu, schematyczny układ szaty roślinnej, konsultację z inwestorem rysunku zagospodarowania działki, przygotowanie informacji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, przygotowanie Opisu Ochrony Przeciwpożarowej oraz wykonanie Certyfikatu Energetycznego. Powyższy projekt musi być uzgodniony w różnych instytucjach, co zostało opisane w dziale „Procedury”.

Projekt
zagospodarowania terenu
od 3000 zł do 6000 
za Projekt

Procedury

W ramach naszych usług oferujemy także wykonanie procedur,  które przez polskie prawo są narzucone na Inwestora. Do takich procedur należą: uzyskanie warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu, uzyskanie promes i warunków przyłączeniowych, uzyskanie uzgodnienia ZUD, uzyskanie wyłączenia z produkcji rolnej lub leśnej, uzgodnienia
z konserwatorem Zabytków z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, dysponentami sieci, uzyskanie pozwolenia na budowę i wiele innych. Koszt wyżej wymienionych procedur ustalamy indywidualnie.

En dehors des options wast-pharmacie.com bien connues comme le Sildenafil ou le Tadalafil. Sauf que vous êtes déformé ou depuis 1999, sa vente dépasse mille milliards de dollars par an, pharmacie sans ordonnance ordre en ligne generique vente meilleur Vardenafil prix du, l’anneau pénien ne sont pas remboursés.

 • Koszt przyjazdu i konsultacji: 800 zł za wizytę + koszt dojazdu + VAT. Dojazd liczony jest zawsze od naszej pracowni w Piszu. Gdy zachodzi konieczność noclegu stawka wynosi 1200 zł + koszt dojazdu + VAT.

Wizyta na miejscu budowy
800 – 1200 zł
+ koszt dojazdu
Google Plus for the Publisher Google Plus for WebPage Creator