Cennik projektów domów drewnianych z bali

 • Zajmujemy się projektowaniem i budową domów z drewna
 • Podejmujemy się renowacji domów z drewna
 • Specjalistyczne biuro projektowe
 • Wykonujemy projekty zagospodarowania przestrzennego
 • Pomagamy wykonać niezbędną dokumentację

Poniżej załączamy cennik projektów indywidualnych. Nie obejmuje on wszelkich zagadnień dotyczących naszej działalności, ale daje pojęcie o kosztach które Państwo u nas poniesiecie.

Projekty budynków

Zajmujemy się projektowaniem budynków, a w szczególności domów drewnianych z bali. Za podstawę do obliczenia ceny przyjmujemy metr kwadratowy powierzchni całkowitej to znaczy powierzchni po obrysie każdej kondygnacji użytkowej. Do powierzchni całkowitej wchodzą ganki, tarasy, balkony, loggie, itp.

 • projekt indywidualny o powierzchni do 200 m²: 120 zł/m² + VAT
 • projekt indywidualny o powierzchni w przedziale 200 m² – 500 m²: 100 zł/m² + VAT
 • projekt indywidualny o powierzchni  powyżej 500 m²: 80 zł/m² + VAT

W tej cenie oferujemy:

 • projekty indywidualne wielobranżowe, to znaczy zawierające oprócz projektu architektonicznego, projekt konstrukcyjny, wodociągowy, kanalizacyjny, centralnego ogrzewania, elektryczny, teletechniczny, odgromowy. Cena obejmuje także koszty wizyty na działce, rekonesans w okolicy budowy w celu rozpoznania lokalnych tradycji budowlanych oraz spotkania z Inwestorem. Więcej na temat projektu indywidualnego oraz przykładowe projekty indywidualne można zobaczyć tutaj Projekty Indywidualne domów z bali
 • koszty projektów modelowych są podane przy każdym projekcie z osobna tutaj: Projekty modelowe domów z bali
 • koszt projektów remontów i modernizacji ustalamy każdorazowo stosownie do zakresu prac, konieczności uzyskania pozwolenia na budowę oraz zależnie od tego, czy obiekt jest w Rejestrze Zabytków, czy też nie
 • koszt inwentaryzacji ustalamy indywidualnie, stosownie do celów dla jakich jest ona wykonywana

Wszystkie projekty np. domów drewnianych realizujemy w oparciu o specyfikę lokalnej architektury i dopasowujemy je do otoczenia. Zależy nam, żeby nasze domy z bali były nie tylko wygodne, ale również, żeby upiększały polski krajobraz.

Projekty indywidualne
80 – 120 zł za m²
powierzchni całkowitej *

Projekt Zagospodarowania Terenu

Następnym niezbędnym elementem jest projekt zagospodarowania terenu. Projekt ten należy wykonać zarówno do projektu Indywidualnego jak i projektu modelowego. Cena takiego projektu zaczyna się od 4500 zł netto i jest uzależniona od wielkości i lokalizacji działki oraz od ilości elementów, które będą w skład tego projektu wchodziły. Cena projektu zawiera: wizję lokalną na terenie przyszłej inwestycji, rozpoznanie sytuacji prawnej (rodzaj sąsiedztwa, rodzaje użytków, zapoznanie się z dokumentami, które Klient dostarczył), narysowanie projektu zagospodarowania działki zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, wiedzą architektoniczną, a także sugestiami Inwestora. Projekt zagospodarowania działki obejmuje: usytuowanie budynków, projekt dróg dojazdowych i placów, projekt przyłącza wodociągowego, projekt przyłącza kanalizacyjnego, lokalizację przyłącza energetycznego, schematyczne ukształtowanie terenu, schematyczny układ szaty roślinnej, konsultację z inwestorem rysunku zagospodarowania działki, przygotowanie informacji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, przygotowanie Opisu Ochrony Przeciwpożarowej oraz wykonanie Certyfikatu Energetycznego. Powyższy projekt musi być uzgodniony w różnych instytucjach, co zostało opisane w dziale „Procedury”.

Projekt
zagospodarowania terenu
od 4500 zł 
za Projekt

Procedury

W ramach naszych usług oferujemy także wykonanie procedur,  które przez polskie prawo są narzucone na Inwestora. Do takich procedur należą: uzyskanie warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu, uzyskanie promes i warunków przyłączeniowych, uzyskanie uzgodnienia ZUD, uzyskanie wyłączenia z produkcji rolnej lub leśnej, uzgodnienia
z konserwatorem Zabytków z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, dysponentami sieci, uzyskanie pozwolenia na budowę i wiele innych. Koszt wyżej wymienionych procedur ustalamy indywidualnie.

 • Koszt przyjazdu i konsultacji: 680 zł za wizytę + koszt dojazdu + VAT. Dojazd liczony jest zawsze od naszej pracowni w Piszu. Gdy zachodzi konieczność noclegu stawka wynosi 1200 zł + koszt dojazdu + VAT.
Wizyta na miejscu budowy
680 – 1200 zł
+ koszt dojazdu

Google Plus for the Publisher Google Plus for WebPage Creator