Informacje Prawne

Polska Drewniana Sp. z o. o.
ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa
NIP: 525-252-90-33
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000414582
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

XIII Oddział BZ WBK S.A. w Warszawie
Pl. Inwalidów 4/6/8
01-553 Warszawa
41 1090 1030 0000 0001 1893 1552

Polska Drewniana Budownictwo Sp. z o. o.
ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa
NIP: 525 252 91 51
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000414552
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

XIII Oddział BZ WBK S.A. w Warszawie
Pl. Inwalidów 4/6/8
01-553 Warszawa
57 1090 1030 0000 0001 1893 1458

Polska Drewniana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie informuje, iż materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej (w tym w szczególności plany, rysunki wizualizacje, zdjęcia) nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu art. 66 §1 i art. 66¹ §1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, Nr 16 Poz. 93 z późn. zm.). Dane te mają charakter jedynie informacyjny. Polska Drewniana Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie udostępnionych na stronie internetowej materiałów.

Google Plus for the Publisher Google Plus for WebPage Creator