Projekty Modelowe

Projekty modelowe firmy Polska Drewniana są wyjątkowe pod każdym względem! Są wyjątkowo funkcjonalne, urodziwe, wykonane z ogromnym pietyzmem i znawstwem sztuki ciesielskiej. Polecamy nasze budynki jako domy mieszkalne, rekreacyjne lub na wynajem.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami warunkami i zastrzeżeniami. Jeżeli nie akceptujecie ich Państwo uprzejmie prosimy o kontakt z nami w celu ustalenia rozbieżności.

1. Sprzedając projekt modelowy Spółka Polska Drewniana oraz autor architekt Piotr Olszak udzielamy Państwu prawa do wybudowaniu na jego podstawie jednego budynku. Wyrażamy zgodę na kopiowanie projektu wyłącznie na potrzeby tejże budowy.

2. Do naszych projektów mogą być wprowadzane różne zmiany adaptacyjne:

- Wynikające z warunków lokalnych: śniegowych, wiatrowych, przemarzania, gruntowych.

- Wynikającyce z ukształtowania terenu i kierunków świata

- Wykonywanie obić lustrzanych

- Wprowadzenie piwnic

- Zmiany kolorystyki, ozdób, wykończenia elewacji, poszycia dachowego i innych zmian nieistotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego.

3. Naszych projektów nie wolno powielać, rozprowadzać, odsprzedawać czy odstępować w jakimkolwiek celu.

4.Nasze projekty modelowe to wielobranżowa dokumentacja budynków zawierająca m.in.: projekt architektoniczny, konstrukcyjny, sanitarny i elektryczny. Każdy projekt gotowy przed złożeniem do Starostwa w celu uzyskania Pozwolenia na Budowę należy adaptować do konkretnej działki.

Adaptacja projektu to szereg działań wymaganych polskim prawem związanych z dostosowaniem projektu gotowego do konkretnej działki. Do działań tych należą:

-Sprawdzenie całości projektu i ewentualne jego korekty związane z ciągłymi zmianami prawa.

- Sprawdzenie i ewentualne korekty projektu konstrukcyjnego związane z lokalnymi uwarunkowaniami klimatycznymi i gruntowymi.

- Sprawdzenie i ewentualne korekty projektu sanitarnego związane z lokalnymi uwarunkowaniami klimatycznymi i warunkami przyłączeniowymi

- Sprawdzenie i ewentualne korekty projektu elektrycznego związane z lokalnymi uwarunkowaniami klimatycznymi i warunkami przyłączeniowymi

- Wykonanie Projektu Zagospodarowania Terenu na mapie do celów projektowych wraz z opisem

- Wykonanie charakterystyki energetycznej budynku

W ramach adaptacji można wykonywać także zmiany projektu związane z indywidualnymi potrzebami Inwestora takie jak: przesunięcia, likwidacja bądź dokładanie ścian wewnętrznych, okien i drzwi, zmiany aranżacji wnętrz. Zmiany te są każdorazowo wyceniane stosownie do ich zakresu

Nieodłącznym elementem adaptacji projektu jest wizja lokalna w terenie, w trakcie której zapoznajemy się z warunkami terenowymi, krajobrazowymi sąsiedztwem a także z uwarunkowaniami prawnymi.

5. Ważnym elementem adaptacji jest także zmiana detali, kolorystki, stolarki i tym podobnych elementów zewnętrznych związanych z lokalnymi tradycjami budowlanym jakie były w danej okolicy.

6. Z punktu widzenia Prawa Budowlanego projektantem jest osoba adaptująca, a nie autor projektu gotowego. Dlatego też osoby adaptujące muszą wykazać się wszelkimi uprawnieniami wymaganymi od projektantów przez Prawo Budowlane.

7. Nasze projekty modelowe są wyjątkowo szczegółowe jak na projekty gotowe gdyż zależy nam na wysokiej jakości domów które mają powstawać na podstawie tych projektów. Nie posiadają one jednak zestawień materiałowych, kosztorysów gdyż nasze wieloletnie doświadczenia nauczyły nas że jedyne wiarygodne zestawienia i kosztorysy wykonują wykwalifikowane ekipy ciesielskie.

8. Mimo iż dokumentacja, którą Państwu przekazujemy jest szczegółowa, jej prawidłowe wykonanie gwarantuje tylko wykwalifikowana ekipa ciesielska. Projekt nie jest podręcznikiem do nauki technik budowlanych!

W razie pytań dotyczących projektów a także realizacji prosimy o kontakt

Będziemy bardzo wdzięczni za relacje fotograficzne z placu budowy a także informację i zdjęcia po zakończeniu realizacji.

mgr inż. architekt Piotr Olszak

Prezes Zarządu

Google Plus for the Publisher Google Plus for WebPage Creator