Projekty Indywidualne

Projekt indywidualny to projekt całkowicie nowy, wykonany według indywidualnych założeń inwestora. Jedyny i niepowtarzalny. W ramach wykonywania takiego projektu, odbywamy wizję w terenie, żeby rozpoznać jego atuty i maksymalnie je wykorzystać. Poświęcamy wiele godzin na rozmowy z inwestorem tak, żeby dokładnie rozpoznać jego potrzeby i upodobania. Staramy się także poznać najbliższą okolicę, jej tradycję i historię, aby nasz projekt precyzyjnie wpisać w ten mikroregion. W naszej pracy zdajemy sobie sprawę ze służebnej roli wobec Inwestora. Pamiętamy jednak, że Inwestor płaci nam za naszą wiedzę i doświadczenie, które wykorzystujemy do prezentowania i wdrażania rozwiązań, których sam Inwestor się nie spodziewa, a nawet ma na początku nieco inne wyobrażenie o projekcie. Dochodzimy do tego nie przez autorytatywne narzucanie swojej woli, ale poprzez długie rozmowy z prezentacją różnych rozwiązań i omawianiem ich wad i zalet. Słuchamy naszych Klientów i tego samego spodziewamy się po nich. Trzeba przyznać, że osoby które wybierają tego typu budownictwo, to zazwyczaj osoby o dużej kulturze osobistej, a co się z tym wiąże, z dużym poczuciem estetyki i dlatego nasza współpraca przebiega wzorowo. Na początku w ramach naszych prac powstaje koncepcja. W jej skład wchodzą rysunki zagospodarowania działki, poszczególnych kondygnacji, elewacje, a także rysunki perspektywiczne bryły budynku, które zazwyczaj wykonujemy odręcznie. Czasami wykonujemy wizualizacje komputerowe lub drewniane makiety budynków. Koncepcja ta może być kilka razy zmieniana i poprawiana. Po zaakceptowaniu koncepcji przez inwestora przystępujemy do projektu budowlanego. W jego skład wchodzi Projekt zagospodarowania terenu wraz z przyłączami: wodociągowym - sanitarnym, elektrycznym, układem dróg i parkingów, schematem szaty roślinnej. Czasami trzeba zaprojektować oczyszczalnię ścieków. W przypadku zjazdu na drogę inną niż gminną, należy także wykonać projekt zjazdu. Do projektu zagospodarowania działki załączamy także Informację Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Powyższy projekt musi być uzgodniony w różnych instytucjach, co opisałem w dziale "Procedury". Kolejnym elementem jest projekt architektoniczno -budowlany samego budynku. W jego skład wchodzi: projekt architektoniczny wykonany przez uprawnionego architekta i w razie potrzeby sprawdzony przez innego architekta, projekt konstrukcyjny wykonany przez uprawnionego Inżyniera konstruktora i w razie potrzeby sprawdzony przez innego konstruktora projekt instalacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, czasami klimatyzacji i wentylacji wykonany przez uprawnionego inżyniera i w razie potrzeby sprawdzona przez innego inżyniera oraz projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych wykonany przez uprawnionego inżyniera elektryka i w razie potrzeby sprawdzony przez innego elektryka. Cały projekt wyposażamy we wszystkie niezbędne decyzje i uzgodnienia, po czym uzyskujemy na rzecz inwestora pozwolenie na budowę. Obowiązkiem Inwestora jest tylko dostarczenie mapy do celów projektowych, wypisu z planu przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, warunków przyłączeniowych od dysponentów poszczególnych sieci, wystawienie pełnomocnictw oraz opiniowanie przedstawionych rysunków. Koszt projektu indywidualnego to 4-6% całości inwestycji, a szczegółowo można się z jego wysokością zapoznać w dziale Cennik. Kwota ta jest proporcjonalnie większa w przypadku budynków małych.|Projekty indywidualne domów drewnianych – sprawdź nasze ciekawe projekty|Tworzymy projekty modelowe i projekty indywidualne domów z drewnianych bali. Serdeczne zachęcamy do zapoznania się z naszymi zrealizowanymi projektami|Projektowanie, projekty, spersonalizowana, zamawiane, dopasowane, dopracowane
Google Plus for the Publisher Google Plus for WebPage Creator