Budynki Gospodarcze

Budynki gospodarcze to projekty, które udostępniamy od ręki. Projekty są kompletne i zawierają wszystkie niezbędne elementy, a więc projekt konstrukcyjny, sanitarny i elektryczny. Do uzyskania pozwolenia na budowę trzeba jedynie zaadoptować projekt pod konkretną działkę. Nasza pracownia projektowa zastrzega sobie prawo wyłączności na wykonanie takiej adaptacji. Tworząc adaptację przeprowadzamy wizję lokalną w terenie, rysujemy projekt zagospodarowania działki z uwzględnieniem budynków, dróg i chodników, ukształtowania szaty roślinnej oraz niwelacji terenu w zakresie wymaganym przez prawo. Rozpoznajemy również sytuację prawną działki. Koszt adaptacji jest ustalany indywidualnie z Inwestorem, w zależności od charakteru lokalizacji i ilości dokumentów, które musimy zgromadzić. Do dokumentacji wykonany zostanie także projekt zagospodarowania terenu, informacja BiOZ i inne projekty wykonane zgodnie z obowiązującym prawem i sztuką budowlaną. Dostarczone projekty będą kompletne i gotowe do złożenia w Starostwie celem uzyskania pozwolenia na budowę. Stworzone przez nas projekty mogą Państwo kształtować stosownie do Waszych upodobań. Z łatwością w ramach nienaruszonej bryły budynku można zmienić układ i funkcje wnętrz albo umiejscowienie okien i drzwi. Detale architektoniczne budynku gospodarczego można, a nawet trzeba dopasować do regionu, w którym ma powstać projektowany dom drewniany z bali. Posiadamy negatywne doświadczenia z adaptacjami naszych projektów przez inne pracownie, dlatego zastrzegamy sobie wyłączne prawo do adoptowania i zmieniania naszych projektów. Koszt wprowadzanych zmian uzależniamy od ilości zmian, które wprowadziliśmy i zawsze konsultujemy go z Inwestorem. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszymi projektami domów drewnianych i jesteśmy przekonani, że znajdą Państwo i nas odpowiadające Wam projekty budynków gospodarczych.
Google Plus for the Publisher Google Plus for WebPage Creator