Fundamenty

Fundamenty

Fundamenty
Błędy popełnione na tym etapie budowy domu drewnianego są brzemienne w skutkach dla wszystkich dalszych etapów i są praktycznie nieusuwalne w przyszłości. Wykop szerokoprzestrzenny pod budowę domu wykonujemy koparką, z kolei ostatnie 30 cm gruntu wybieramy ręcznie łopatami dzięki czemu nie naruszamy struktury gruntu, a naruszenie tej struktury może skutkować w przyszłości pękaniem ław. Zanim przystąpimy do budowy fundamentu domu z bali drewnianych korzystamy z badań geotechnicznych gruntu oraz dokładnie sprawdzamy normatywną strefę przymarzania, charakterystyczną dla danej lokalizacji. Nasze fundamenty są wykonane ze starannie dobranych materiałów, co gwarantuje ich doskonałą jakość. Zdajemy sobie sprawę z konieczności wykonania prac bardzo precyzyjnie z największą starannością tak, aby ekipa ciesielska mogła szybko, bez żadnych prac dodatkowych zmontować dom. W zależności od stref przymarzania ławy fundamentowe posadawiamy na głębokości 80 cm czy 140 cm (jest to bardzo ważne, gdyż niezastosowanie się do tej zasady może w późniejszym czasie prowadzić do pękania ścian budynku). Szalowanie ław wykonujemy stosownie do rodzaju gruntu. Wylewając ławy używamy tylko i wyłącznie atestowanego betonu dostarczonego przez sprawdzoną betoniarnię. Dzięki temu uzyskujemy gwarancję wysokiej jakości i klasy betonu (B25). Ławy zbroimy zgodnie z projektem. Do budowy ścian fundamentowych domu drewnianego używamy atestowanych bloczków betonowych. Materiał ten najlepiej sprawdza się w warunkach dużej wilgotności, częstych zmian temperatury i dużego obciążenia. Po wykonaniu ław fundamentowych przystępujemy do izolacji poziomej i pionowej fundamentów, na tym etapie korzystamy ze sprawdzonych rozwiązań systemowych renomowanych firm takich jak Vedag, Deitermmann, IcoPal. Grubość naszych ścian fundamentowych wynosi 38 cm. Dzięki temu stanowią one najlepszą podstawę dla dużych kamieni stosowanych przez nas przy budowie cokołu.

Cokół
Najbardziej wyeksponowaną częścią fundamentu jest cokół czyli część nadziemna. Jego wygląd powinien być dopasowany do regionu, charakteru budynku oraz indywidualnych oczekiwań klienta. Cokół wykonujemy najczęściej z całych kamieni polnych, aczkolwiek stosujemy również ciosy kamienne regularne z kamienia łupanego, z cegły oraz tynkowanych bloczków betonowych. Po zakończeniu budowy cokołu wnętrze fundamentu wypełniamy starannie dobranym żwirem. Następnie wykonujemy betonową podbudowę o wysokości 10 -15 cm pod posadzkę wraz z przygotowaniem wypustów pod przyszłe instalacje. Na tym etapie budowy wykonujemy również pełny fundament pod ganek, taras oraz schody wejściowe do budynku zgodnie z projektem.

 

 

 • Fundament z cegieł i kamieni
  Fundamenty
 • Fundament domów drewnianych
  Fundamenty
 • Fundamenty
  Fundamenty
 • Kamienny fundament
  Fundamenty
 • Budowa fundamentów
  Fundamenty
 • Budowa fundamentów domu drewnianego
  Cokół
 • Budowa fundamentów domu z bali
  Cokół
 • Ozdobny fundament
  Fundamenty
 • Fundament domu z drewna
  Fundamenty
Google Plus for the Publisher Google Plus for WebPage Creator