Leśniczówka Jeziorko – projekt modernizacji domu drewnianego z bali
Lesniczowka Jeziorko 1
Powierzchnia użytkowa: 135,0 m²
Leśniczówka Wilczkowo
lesniczowka Wilczkowo 2
Powierzchnia użytkowa: 135,4 m²
Leśniczówka– dom drewniany w Wesołowie
Lesniczowka Wesolowo 2
Powierzchnia użytkowa: 137,0 m²
Leśniczówka Zdróżno
Leśniczówka Zdróżno
Powierzchnia użytkowa: 179,0 m²
Leśniczówka Mazurska
Lesniczowka Mazurska 2 1600
Powierzchnia użytkowa: 252,2 m²
Dwór Myśliwski
Dwór Myśliwski
Powierzchnia użytkowa: 379,6 m²
Ośrodek Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Spychowo
Ośrodek Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Spychowo
Powierzchnia użytkowa: 552,0 m²

Leśniczówka Zdróżno

Powierzchnia użytkowa: 179 m2
 • Leśniczówka z gankiem - Zdróżno
 • Stan aktualny domu drewnianego
 • Stan aktualny domu drewnianego z bali
 • Stan aktualny budynku gospodarczego
 • Stan aktualny budynków gospodarczych
 • Elewacja południowa leśniczówki Zdróżno
 • Elewacja wschodnia Zdróżno
 • Elewacja zachodnia Zdróżno
 • Elewacja północna Zdróżno
 • Elewacje leśniczówki Zdróżno
 • Projekt elewacja zachodniej budynku
 • Projekt budynku po renowacji
 • Spiżarnia po renowacji


Zdróżno to malownicza osada leśna położona w Puszczy Piskiej, nieopodal stacji kolejowej Karwica Mazurska, kilka kilometrów na zachód od Nidy. Latem 2005 roku dostałem zlecenie wykonania inwentaryzacji zespołu budynków dawnej leśniczówki Zdróżno. Leśniczówka ta od kilku lat stała pusta. Nadleśnictwo Maskulińskie, które jest właścicielem budynku, uznało utrzymywanie w tym miejscu osady leśnej za zgoła bezzasadne. Zespół Leśniczówki Zdróżno został w 2004 roku umieszczony w rejestrze zabytków Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Powstał pomysł przeniesienia poszczególnych budynków leśniczówki do Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, jednakże aby  te prace wykonać, należało zrobić szczegółowo inwentaryzację architektoniczno-konserwatorsko, z czym zwrócono się do mnie. Kilka lat później, w 2011 roku, Nadleśnictwo zwróciło się do mnie z propozycją wykonania dokumentacji translokacji tej leśniczówki do Rucianego Nidy. Propozycję tę przyjąłem z mieszanymi uczuciami, bowiem Leśniczówka Zdróżno to nie tylko budynki, ale także piękne miejsce z dębami, cmentarzykiem mieszkańców itd., a zatem pomysł przeniesienia wydawał się chybiony. Jednak był to jedyny sposób zachowania tego obiektu, przynajmniej w szczątkowej formie, jaki akceptował obecny zarządca. To działanie miało także poparcie Służb Konserwatorskich. W związku z tym zdecydowałem się wykonać tę pracę najlepiej jak potrafię. Prezentujemy tu Państwu fragment projektu translokacji wraz z adaptacją Leśniczówki Zdróżno, jaki wykonaliśmy dla Nadleśnictwa Maskulińskiego w Rucianem-Nidzie. Załączamy kilka zdjęć stanu obecnego leśniczówki oraz rysunki projektowe elewacji poszczególnych budynków.

Autor: architekt Piotr Olszak

Powierzchnia użytkowa179,0 m2
Powierzchnia zabudowy193,0 m²
Wysokość kalenicyok. 9,40 m
Cena ProjektuSprawdź...

Google Plus for the Publisher Google Plus for WebPage Creator