Filtruj
rys2a zyz 1600

Projekty Modelowe to projekty dostępne od ręki. Prezentujemy tu bardzo szeroką paletę budynków mieszkalnych, rekreacyjnych turystycznych, a także gospodarczych. Domy te mają cechy różnych regionów dlatego wybierając dom dla siebie należy zastanowić się czy pasuje on do danej krainy. Projekty modelowe zawierają wszystko co dotyczy budynku, a więc projekt konstrukcyjny, sanitarny i elektryczny. Żeby uzyskać pozwolenie na budowę należy wykonać tak zwaną adaptację projektu na działkę. Zastrzegamy sobie prawo wyłączności wykonania takiej adaptacji. W ramach adaptacji wykonujemy wizję lokalną w terenie, rozpoznajemy sytuację prawną działki, rysujemy projekt zagospodarowania działki z uwzględnieniem budynków, dróg i chodników, ukształtowania szaty roślinnej oraz niwelacji terenu w zakresie wymaganym przez Prawo. Koszt adaptacji jest każdorazowo ustalany z Inwestorem stosownie do lokalizacji i ilości dokumentów które należy zgromadzić. Ponadto zostanie wykonany projekt zagospodarowania terenu, informacja BiOZ i wszystko zgodnie z obowiązującym prawem i sztuką budowlaną. Projekty te będą więc gotowe do złożenia w Starostwie celem uzyskania pozwolenia na budowę. Projekty te możecie Państwo kształtować stosownie do swoich upodobań. Pozostawiając bryłę bez zmian można zmieniać układ i funkcje wnętrz, umiejscowienie okien i drzwi. Detal architektoniczny można i należy dostosować do regionu w którym dom ma powstać. Z racji na wiele niezbyt dobrych doświadczeń z adaptacjami naszych projektów przez obce pracownie zastrzegamy sobie wyłączność wykonania wyżej wymienionych prac adaptacyjnych i zmian w projekcie. Ich koszt będzie stosowny do rodzaju i ilości zmian oraz lokalizacji, a więc ilości pracy jaką musimy wykonać. Będzie on więc każdorazowo uzgadniany z Inwestorem. Zapraszamy zatem do zapoznania się z naszymi domami i do zakupu naszych Projektów Modelowych.

Google Plus for the Publisher Google Plus for WebPage Creator