Galeria Inspiracji

Galeria Inspiracji

W 1659 roku ukazał się jeden z najważniejszych polskich podręczników budowlanych: „Krótka Nauka Budownicza Dworów Pałaców i Zamków Podług Nieba i Zwyczaju Polskiego”. Już sam tytuł mówi co jest najważniejsze w projektowaniu i budowaniu: Niebo i Zwyczaj. Niebo oznacza specyficzny klimat czyli wiatr, wahania temperatur, ilość opadów, światło słoneczne padające w ten, a nie inny sposób. Z tym się wiąże krajobraz przyrodniczy, składający się z przyrody ożywionej i nieożywionej. Z tym wszystkim dom musi harmonijnie współpracować. Zwyczaj jest tym, co pozostawili nam nasi przodkowie. To ogromny zasób wiedzy o materiałach, ich obróbce i konstrukcjach. To wiedza o wpływie wspomnianego wcześniej nieba, czyli klimatu na nasze dzieło. Zwyczaj to także system wartości jakimi kierowali się nasi przodkowie, czyli: Piękno, Trwałość i Użyteczność. Zwyczaj to swoisty kanon, który pozwala nam wybrać to co piękne i stosowne. Dlatego naszym imperatywem jest poszukiwanie inspiracji w krajobrazie ojczystym i dziełach budownictwa. Poniżej prezentujemy garść inspirujących nas krajobrazów i budynków. Ku inspiracji i pokrzepieniu serc, że może być pięknie. W tym właśnie ma pomóc Polska Drewniana.

 • Podlasie40
 • Podlasie36
 • Podlasie37
 • Mazury
 • Mazury
 • Mazury
 • Mazury
 • Mazury
 • Małopolska
 • Małopolska
 • Małopolska
 • Małopolska
 • Lubelszczyzna
 • Lubelszczyzna
 • Lubelszczyzna
 • Lubelszczyzna
 • Lubelszczyzna
 • Lubelszczyzna
 • Lubelszczyzna
 • Lubelszczyzna
 • Lubelszczyzna
 • Lubelszczyzna
 • Lubelszczyzna
 • Lubelszczyzna
 • Lubelszczyzna
 • Bieszczady
 • Bieszczady
 • Bieszczady
 • Bieszczady
 • Bieszczady
 • Bieszczady
 • Bieszczady
 • Mazury
 • Dolny Śląsk
 • Dolny Śląsk
 • Dolny Śląsk
 • Dolny Śląsk
 • Dolny Śląsk
 • Dolny Śląsk
 • Dolny Śląsk
 • Dolny Śląsk
 • Dolny Śląsk
 • Dolny Śląsk
 • Dolny Śląsk
 • Mazury
 • Mazury
 • Mazury
 • Mazury
 • Mazury
 • Mazury
 • Mazury
 • Mazury
 • Mazury
 • Mazowsze
 • Mazowsze
 • Mazowsze
 • Mazury
 • Mazowsze
 • Mazury
 • Mazury
 • Mazury
 • Mazury
 • Mazury
 • Mazury
 • Mazury
 • Mazury
 • Mazury
 • Mazury
 • Mazury
 • Mazury
 • Mazury
 • Mazury
 • Mazury
 • Mazury
 • Mazury
 • Mazury
 • Mazury
 • Mazury
 • Mazury
 • Mazury
 • Mazury
 • Mazury
 • Mazury
 • Mazury
 • Mazury
 • Oberland
 • Oberland
 • Podhale
 • Podhale
 • Podhale
 • Podhale
 • Podhale
 • Podhale
 • Podhale
 • Podhale
 • Podhale
 • Podhale
 • Podhale
 • Podhale
 • Podhale
 • Podhale
 • Podhale
 • Podhale
 • Podhale
 • Pomorze
 • Pomorze
 • Pomorze
 • Pomorze
 • Pomorze
 • Pomorze
 • Pomorze
 • Żuławy
 • Żuławy
 • Żuławy
 • Żuławy
 • Żuławy
 • Żuławy
 • Żuławy
 • Żuławy
 • Żuławy
 • Żuławy
 • Żuławy
 • Żuławy
 • Żuławy
 • Żuławy
 • Żuławy
 • Żuławy
 • Żuławy
 • Żuławy
 • Podlasie
 • Podlasie (2)
 • Podlasie (5)
 • Podlasie (6)
 • Podlasie (7)
 • Podlasie (8)
 • Podlasie (10)
 • Podlasie (11)
 • Podlasie (14)
 • Podlasie (16)
 • Podlasie (17)
 • Podlasie (19)
 • Podlasie (20)
 • Podlasie (22)
 • Podlasie (23)
 • Podlasie (26)
 • Podlasie (27)
 • Podlasie (28)
 • Mazowsze
 • Mazowsze
 • Mazowsze
 • Mazowsze
 • Mazowsze
 • Małopolska
 • Małopolska
 • Małopolska
 • Mazury
 • Mazowsze
Google Plus for the Publisher Google Plus for WebPage Creator