Projekty

Projekty Modelowe to projekty dostępne od ręki. Prezentujemy tu bardzo szeroką paletę budynków mieszkalnych, rekreacyjnych turystycznych a także gospodarczych.

Domy te mają cechy różnych regionów dlatego wybierając dom dla siebie należy zastanowić się czy pasuje on do regionu. Projekty modelowe zawierają wszystko co dotyczy budynku a więc projekt konstrukcyjny, sanitarny i elektryczne. Żeby uzyskać pozwolenie na budowę należy wykonać tak zwaną adaptację projektu na działkę. Zastrzegamy sobie prawo wyłączności wykonania takiej adaptacji.

W ramach adaptacji wykonujemy wizję lokalną w terenie, rozpoznajemy sytuację prawną działki, rysujemy projekt zagospodarowania działki z uwzględnieniem budynków, dróg i chodników, ukształtowania szaty roślinnej oraz niwelacji terenu, w zakresie wymaganym przez Prawo. Koszt adaptacji jest każdorazowo ustalany z inwestorem stosownie do lokalizacji i ilości dokumentów które należy zgromadzić. Ponadto zostanie wykonany projekt zagospodarowania terenu , informacja BiOZ, wszystko zgodnie z obowiązującym prawem i sztuką budowlaną. Projekty te będą więc gotowe do złożenia w Starostwie celem uzyskania pozwolenia na budowę.

Projekty te możecie Państwo kształtować stosownie do swoich upodobań. Pozostawiając bryłę bez zmian można zmieniać układ i funkcje wnętrz, umiejscowienie okien i drzwi. Detal architektoniczny można i należy dostosować do regionu w którym dom ma powstać.

Z racji na wiele niezbyt dobrych doświadczeń z adaptacjami naszych projektów przez obce pracownie zastrzegamy sobie wyłączność wykonania wyżej wymienionych prac adaptacyjnych i zmian w projekcie . Ich koszt będzie stosowny do rodzaju i ilości zmian, a także lokalizacji a więc ilości pracy jaką musimy wykonać. Będzie on więc każdorazowo uzgadniany z Inwestorem.

Zapraszamy zatem do zapoznania się z naszymi domami i do zakupu naszych projektów Modelowych
Google Plus for the Publisher Google Plus for WebPage Creator